Indatoririle elevilor

January 29, 2013 Elevi  No comments

wallpaper

Îndatoririle elevilor 

 

Art. 111 

(1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului
b) prezentul regulament şi regulamentul intern
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor
e) normele de protecţie civilă
f) normele de protecţia mediului

Art. 112

Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afecteză desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>