8 Martie – Ziua Internațională a Femeii

March 8, 2013 Evenimente  No comments

fundalÎn anul 1977 Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută internațional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărâtă încă din1910, de Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat data de8 martie Ziua Internațională a Femeii, dar procesul de emanciparea femeii nu a fost incheiat. Femeile au continuat să demonstreze pentru drepturi egale și in principal pentru drept de vot. Următorarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în 1975, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976 - 1985 caDeceniu ONU pentru condiția femeii.

Condimentul cel

Read More

Cine este AE în liceul tău?

February 9, 2013 Avocatul Elevului  No comments

imagine avocat 

Director al departamentului Avocatul Elevului:

Isac Dragoș-Constantin - clasa a X-a C

Membri ai departamentului Avocatul Elevului:

Iulian Gherasim - clasa a X-a A
Oana Georgiana Saviuc - clasa a X-a H
Elena Filip - clasa a XI-a A

Pentru orice fel de problemă, apelează cu încredere la Avocatul Elevului!
(cutia pentru sesizări se află în localul 1, la panoul: Avocatul Elevilor - lângă secretariat și director)

Contactează-ne şi pe:

E-mail: avocatulelevilor.ghica@yahoo.ro
Site: www.avocatulelevului.colegiulghica.ro

Mereu alături de tine!

 

Read More

Ziua Internațională a Nonviolenței în Şcoală

January 30, 2013 Evenimente  No comments

Stop-Violenta-final

30 IANUARIE
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NONVIOLENŢEI ÎN SCOALĂ


 

         Violenţa în școli a devenit, din păcate, un fapt obișnuit al timpurilor în care trăim. Azi se sărbătorește  Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală,  fondată în anul 1964, care se desfășoară în școli din întreaga lume, prin centrele de educație.  Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală se sărbătoreşte pe 30 ianuarie, având ca dată de plecare ziua celebrării morții lui Mahatma Ghandi și promovează o educație bazată pe armonie, solidaritate și respect. Mesajul principal al acestei zile este "dragoste universală, nonviolență și pace". 
         Chiar

Read More

Drepturile elevilor

January 29, 2013 Elevi  No comments

wallpaper

 Drepturile elevilor 


 

Art. 97 

(1) Elevii din învățământul de stat și particular se bucură de toate drepturile constituționale  Elevii din învățământul de stat și particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

Art. 101

Elevii din învățământul de stat și particular au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică exemplară.

Art. 104

Elevii au dreptul să opteze, conform legii,

Read More

Despre Avocatul Elevului

January 29, 2013 Avocatul Elevului  No comments

wallpaper

                   Avocatul elevului


               Este un proiect pilot care propune educarea elevilor pentru cunoașterea drepturilor și responsabilităților care le revin și crearea în școli a climatului necesar pentru promovarea și respectarea acestora, în conformitate cu prevederile Convenției Drepturilor Copilului, a Legii 272/2005, a Convenției Europene privind Drepturile Omului. Conceput și aplicat prin colaborarea a trei instituții: Asociația: „ Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, Ministerul Educației și Cercetării și Reprezentanța UNICEF în România, proiectul a debutat în martie 2005 și s-a derulat în 8 licee pilot din București  Buzău și Ilfov. Filozofia proiectului s-a

Read More

Indatoririle elevilor

January 29, 2013 Elevi  No comments

wallpaper

Îndatoririle elevilor 


 

Art. 111 

(1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului
b) prezentul regulament şi regulamentul intern
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor
e) normele de protecţie civilă
f) normele de protecţia mediului

Art. 112

Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ
c) să aducă şi

Read More